Frescon Oy tillverkar också produkter till sina samarbetspartner med deras egna varumärken.

Vårt kunnande inriktar sig på hälsovårds-, kosmetik-, massage- och desinfektionsprodukter samt på produkter inom hästsport på djursidan. Vi tillverkar produkter från början till slut eller endast det arbetsmoment som kunden önskar. Våra kunder inom kontraktstillverkning består bl.a. av läkemedelsföretag samt partiaffärer inom massagebranschen och hästprodukter.

Vårt kundförhållande bygger på ett långvarigt samarbete och på kompanjonskap. Vid behov är vi med och planerar produkter för våra kunder. Vi kommer med idéer, utvecklar och erbjuder våra kunder nya innovationer.

 

Planering

  • Vi föreslår produktionsrecept och utvecklar befintliga recept
  • Vi registrerar hälsovårdsprodukter och sköter den krävande dokumentationen
  • Vi hjälper vid behov till att uppdatera etiketter.

 

Material och tillverkning

  • Vi skaffar råmaterial och förpackningsmaterial för kundernas räkning
  • Vi övervakar produkternas kvalitet i olika arbetsfaser och förvarar prov på olika produktionssatser
  • Vi arkiverar tillverkningsspecifikationerna för varupartier.

 

Leverans och åtgärder efter leverans

  • Vi säkerställer att leveranserna är korrekta
  • Vi informerar i förväg om eventuella avvikelser
  • Vi rättar snabbt till eventuella brister eller fel

 

Vi utför kontraktstillverkning i olika omfattning. I sin enklaste form innebär det förpackning. Företagen får vid behov flexibilitet i sin egen verksamhet eller också kan de överföra en del av sin packningsverksamhet till oss. Våra avtalskunder inom förpackning är bland annat tvättmedelsföretag och olika partiaffärer.

Kontakta oss!