Frescon Oy grundades år 2004. Det är ett familjeföretag som är inriktat på produkter för hälsa och välbefinnande. Rötterna och erfarenheten om produktion av hälsovårdsprodukter sträcker sig tiotals år tillbaka i tiden. Vår produktion sker i Lembois i Birkaland.

Vi erbjuder sakkunnig rådgivning och produkter av god kvalitet. Vi värnar om våra kunders hälsa och välbefinnande i vår verksamhet.

Våra produktgrupper är:

– Hälsoprodukter, som riktar in sig på vård av muskler och leder
– Kosmetik som bygger på traditionell folkmedicin och vårdar huden med naturliga metoder
– Produkter som upprätthåller djurs välbefinnande.

 

Våra värderingar

För oss är det viktigt att våra produkter håller hög kvalitet, att de är trygga att använda och att de är inhemska. Merparten av våra produkter har beviljats Nyckelflaggan-märket, som vittnar om att produkten är tillverkad i Finland.

Vi tar också hänsyn till miljön i vår verksamhet och strävar efter att använda förnybar energi. På taket till våra lokaliteter finns solpaneler som producerar ren solenergi för vår tillverkning och på detta sätt kan vi minimera miljöpåverkan från energiproduktionen.

 

Kvalitetssystem

För att garantera att vår tillverkning håller hög kvalitet har vi ett kvalitetssystem som grundar sig på standarden ISO-EN 13485. Kvalitetssystemet talar om för kunderna att vår tillverkning ständigt följs upp och att den fyller de krav som lagstiftningen ställer. Eurofins Expert Services auditerar vår verksamhet årligen och har beviljat oss ett EG-kvalitetssäkringscertifikat.

Standarden EN ISO 13485 styr planeringen, utvecklingen och tillverkningen av samt åtgärderna efter leverans för medicintekniska produkter och hälsovårdsprodukter. Med hjälp av kvalitetssystemet försäkrar vi oss om att säkerhetskraven i lagstiftningen uppfylls i de olika faserna i produktens livscykel. Alla våra anställda har förbundit sig till att följa standarden.

 

 

 

frescon1