Frescon Oy är ett familjeföretag grundat 2004 med fokus på tillverkning av hälso- och välbefinnande produkter, vars rötter och erfarenhet av tillverkning av hälsovårdsprodukter, dvs. medicintekniska produkter, sträcker sig tillbaka till årtionden. Våra produktionsanläggningar finns i Birkaland, Lembois.

Vi erbjuder dig expertråd och kvalitetsprodukter för wellness. Våra aktiviteter styrs av främjande av hälsa och välbefinnande.

Våra produktkategorier är:

— Medicintekniska produkter: kall/termoterapi och sårvård
— Naturkosmetik
— Kosmetika som använder folkhelande tradition
— Djurskyddsprodukter

 

Våra värderingar

Säkerhet: Säkerheten hos våra produkter är av största vikt. Våra produktionsmetoder säkerställer säkra och hudvänliga produkter

Hög kvalitet: Kvaliteten på våra produkter garanteras av ett kvalitetssystem som alla våra anställda är engagerade i.

Hemliv: De flesta av våra produkter har tilldelats en nyckelflaggsymbol.

Miljö: Vi värdesätter ren natur. Vi utnyttjar förnybar energi med våra egna solfångare. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan i våra processer. Frescon Oy använder inte djurförsök i sin produktutveckling

 

Kvalitetssystem

Kvaliteten på vår verksamhet garanteras av det certifierade kvalitetssystemet EN ISO 13485:2016. Det verifierar att våra processer uppfyller de fastställda kraven och att vi systematiskt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. Eurofins Expert Services Oy är inspektör för vårt kvalitetssystem och vår medicinska utrustning. Standarden EN ISO 13485 styr design, utveckling, produktion och kundservice av medicintekniska produkter.

Vårt företag och den naturkosmetika vi tillverkar har tilldelats COSMOS certifiering. Certifikatet verifierar att vår naturkosmetik uppfyller kraven i COSMOS-standarden när det gäller råvarukvalitet, produktion och etik. Kosmetiska inspektioner utförs av det COSMOS-ackrediterade företaget Cosmecèrt (IDAS).