VTT on jälleen myöntänyt Frescon Oy:lle laatujärjestelmän EY-todistuksen

posted in: Uncategorized @fi | 0

VTT Expert Services tarkastaa Frescon Oy:n laatujärjestelmän vaatimustenmukaisuuden ja kattavuuden vuosittain.

Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen sille tehdään jatkohakemus ja VTT:n vuosiauditointi suoritetaan laajemmassa mittakaavassa.

Frescon Oy:lle on jälleen myönnetty laatujärjestelmän EY-todistus, joka on voimassa 31.3.2019 saakka.

Laatujärjestelmä pohjautuu ISO-EN 13485 standardiin, joka määrittää vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle, jotta lainsäädäntö toteutuu. Se ohjaa lääkinnällisten laitteiden ja terveydenhuollon tuotteiden suunnittelua, kehittämistä, tuotantoa ja toimitusten jälkeistä palvelua. Laatujärjestelmämme on työväline, jonka avulla varmistamme lainsäädännön toteutumisen. Se ohjeistaa, miten seuraamme, dokumentoimme ja arvioimme toimintaamme. Vuosittaiset VTT:n tarkastukset puolestaan varmistavat sen, että toimimme laatujärjestelmämme mukaisesti ja että se vastaa standardin vaatimuksia.